Coaching

GROW-model

Tijdens het gehele coachingstraject werkt S.O.S. met het GROW-model om u als handelsdocent verder te ontwikkelen. Het model bestaat uit vier fasen:
  1. Goal

De eerste fase van het model bestaat uit het bepalen van het doel. Tijdens het coachingsgesprek wordt de uitslag van de scan besproken en bepaald waar de coach en docent samen aan gaan werken en wat het moet opleveren.

  1. Reality

In deze fase bekijken we de huidige situatie; waar staat de docent nu. De coach probeert een duidelijk beeld te krijgen van de docent door middel van:

– Lesbezoek.
– Gesprekken
– Observatie

De coach zal vervolgens een persoonlijk rapport opstellen met bevindingen en oplossingen.

  1. Options

In de derde fase gaat de coach theoretisch en praktisch met u aan de slag. Opties worden geboden om u als handelsdocent verder te ontwikkelen. U kiest zelf welke optie(s) het beste bij u past/passen.

  1. Will

De laatste fase van het model is het komen tot een conclusie. Waar gaat de docent zich volledig voor inzetten? Deze stap wordt afgesloten met een duidelijk actieplan voor de docent.

 

Werkwijze

Na de scan volgt het coachingsstraject

Wilt u gecoacht worden in een van de onderwijsgebieden? Dan gaan wij graag samen met u aan de slag door te coachen volgens het GROW-model.

  1. Coachingsscan

Door het invullen van de gratis coachingsscan ziet u in welke onderwijsgebieden u coaching nodig heeft. De uitslag ontvangt u gratis en vrijblijvend via de mail.

  1. Coachingsgesprek en observatie

S.O.S. coacht volgens het GROW-model. Fase 1 en 2 van dit model worden tijdens het coachingsgesprek en observatie opgestart. Dit houdt in dat de uitslag van de scan wordt besproken en de huidige situatie in kaart wordt gebracht door uw werkzaamheden te observeren en te bespreken. Na deze stappen krijgt u een persoonlijk rapport met mijn bevindingen en oplossingen.

  1. Aan de slag…

Bent u bereid om meer uit uzelf te halen en uzelf te ontwikkelen? Dan gaat S.O.S. graag theoretisch én praktisch met u aan de slag. Voorbeelden hiervan zijn:

– Verbeteren van uw lesvoorbereiding
– Aanbieden van nieuwe werkvormen
– Begeleidingsvormen voor de BPV

 

S.O.S. staat voor...

Het verbeteren van het handelsonderwijs

Door te coachen en te begeleiden, ondersteunt S.O.S. de individuele docent en/of docententeams in het handelsonderwijs.

Uitgeverij Sarphati werkt in dit traject samen met Seppenwoolde Onderwijs Support. SOS staat voor het verbeteren van het handelsonderwijs, door docenten te coachen en te begeleiden. Waar komt die passie voor het handelsonderwijs en coachen vandaan? André Seppenwoolde vertelt:

In 2010 is mijn passie voor het coachen en begeleiden ontstaan, destijds was ik werkzaam als storemanager van een schoenenzaak. Mijn werk bestond onder andere uit het opleiden en begeleiden van vooral nieuwe verkopers en assistent managers.

Om van mijn passie mijn werk te maken, en jonge mensen te helpen zich te ontwikkelen tot een betere verkoper of manager, ben ik in 2011 begonnen als handelsdocent aan het ROC van Twente te Almelo en Rijssen

In samenwerking met uitgeverij Sarphati bracht ik in 2015 een succesvol, praktijkgericht onderwijsconcept op de markt voor studenten; Retail-Skills. Bij de uitrol van dit concept heb ik mij gericht op het coachen en ondersteunen van handelsdocenten met als doel het praktijkgerichter lesgeven in hun eigen vakgebied.

Waarom nu S.O.S.? De handel en het onderwijs zijn twee prachtige vakgebieden waar nog zo veel meer uit valt te halen. Ik ga graag die uitdaging met u als docent aan!

 

De coach van Livingstone geeft uw manier van lesgeven een nieuwe dimensie

Powered by Merkminded