Advies: totaaloplossing voor versterking van kwaliteitszorg (inspectiekaders)

Livingstone helpt teams graag om de kwaliteitszorg van een team/opleiding te versterken. Daartoe is het  onderzoekskader van de inspectie ons uitgangspunt.  Op basis van een scan wordt inzichtelijk gemaakt op welke gebieden  het team goed scoort, maar ook waar nog ruimte voor verbetering is . Wij denken tevens actief met uw team mee over praktische oplossingen om de kwaliteitszorg daadwerkelijk te versterken.

 

Hoe gaan wij te werk?

5
Fase 2: onze experts maken van deze kwaliteitsscan  een volledige rapportage welke u ontvangt. In deze rapportage staat per thema, per onderdeel hoe uw team/opleiding scoort . Zo verkrijgt u snel inzicht in zowel de punten die uw team/opleiding op orde heeft (sterke punten) als die punten die nog verbetering behoeven.
5
Fase 1: onze experts maken een gedegen inventarisatie (kwaliteitsscan) op basis van de  kwaliteitsgebieden (m.u.v. financiën) van de  opleiding/team . Wij gebruiken het inspectiekader als uitgangspunt, zodat de kwaliteitsscan  een compleet beeld geeft van hoe uw team/opleiding scoort op de gebieden  waar de inspectie op toetst. Deze inventarisatie zal tussen de 3 tot 5 dagdelen in beslag nemen en vindt plaats bij u op de onderwijsinstelling.
5
Fase 3: wij bespreken dit rapport met u en geven u adviezen of denken actief met uw team mee over praktische oplossingen .

Cirkels van kwaliteitszorg

Domeinen audits

Onderwijsresultaten

> Rendementen

> VSV

> Klachten van studenten

Onderwijsresultaten

> Rendementen

> VSV

> Klachten van studenten

Financieel beheer

> Studenten > Docenten > Bedrijven

Kwaliteitszorg & Ambitie

> Ambities v.h. team

> Doelstellingen verbetering onderwijs

> Aanpak & verantwoording

> Kwaliteitscultuur

> Resultaatgerichtheid

Onderwijsproces

> Onderwijsprogramma

> Ontwikkeling & begeleiding

> Didactisch handelen

> Beroepspraktijkvorming

Examinering & diplomering

> Kwaliteitsborging (examen-commissie)

> Exameninstrumentarium

> Afname & beoordeling

> Diplomering

Schoolklimaat

> Veiligheid

> Leerklimaat

Uniek totaalconcept, alle ondersteuning die u nodig heeft op weg naar eXcellent onderwijs.

Powered by Merkminded