De totaaloplossing die docenten(teams)

naar eXcellent onderwijs brengt

Excellent onderwijs

Livingstone bouwt samen met u en uw docententeam aan eXcellent onderwijs. Lees meer over ons en wat wij verder onder eXcellent onderwijs verstaan.

Voor docent én team!

Voor zowel docenten persoonlijk als docententeams in MBO retail, logistiek & ondernemerschap.

Totaaloverzicht aanbod Livingstone eXcellence

Trainingen

__________________

5

eXperiencedagen

5

Dagdeeltrainingen

5

Overig

Gastlessen, excursies, stages

5

Training Ondernemerschap

Ondernemende houding

Advies

__________________

5

Totaaloplossing voor complete kwaliteitszorg (inspectiekaders)

Coaching

__________________

Coaching

Coaching docenten ‘On the job’ coaching aan de hand van de volgende competenties:

5

Interpersoonlijk competent

5

Pedagogisch competent

5

Vakinhoudelijk en didactisch competent

5

Organisatorisch competent

5

Samenwerking met collega’s

5

Samenwerking met de omgeving

Wilt u graag dat wij komen vertellen wat wij doen en waar wij voor staan?

 

Vraag dan een presentatie aan. Wij komen graag bij jullie langs.

Livingstone in het kort

Livingstone is een educatief trainingsbureau dat docenten en professionals in het beroepsonderwijs traint, adviseert en coacht in retail vakkennis, ondernemerschap (ondernemende houding) en logistiek. Het biedt docenten een totaalaanbod om vakkennis actueel te houden en op niveau te brengen of te houden om hiermee interactief en kwalitatief les te kunnen (blijven) geven. Daarnaast biedt het professionals een optimale voorsprong in de retail. Het ontzorgt en inspireert docenten en biedt tevens via zijn publicaties een toekomstgericht concept en platvorm.

Uniek totaalconcept, alle ondersteuning die u nodig heeft op weg naar eXcellent onderwijs.

Powered by Merkminded